รู้จักกับ ชอปดีมีคืน โครงการ ใหม่จากรัฐบาล 2566

รู้จักกับ ชอปดีมีคืน โครงการ ใหม่จากรัฐบาล 2566 ช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบนี้ จะวนลูปกลับมาหาคนวัยทำงานเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว บางคนพยายามที่จะวางแผนด้านภาษีของตนเองล่วงหน้าในปีถัดไป หาว่ามีรายการลดหย่อนอะไรบ้างที่จะสามารถลดหย่อนภาษีของตนเองได้ เพื่อจะได้รีบใช้สิทธินั้น แล้วเก็บหลักฐานไว้ทำเรื่องยื่นขอลดหย่อนในปีถัดไป ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเซฟเงินในกระเป๋า เพื่อนำไปใช้ในการเล่น คาสิโน ออนไลน์ของเราได้อย่างมหาศาล ก่อนอื่นเราจึงอยากพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ โครงการดีๆนี้ก่อน

ในปีนี้ รัฐบาลยังคงใช้มาตรการ “ช็อปดีมีคืน 2566” เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของคนมีรายได้ เนื่องจากการจับจ่ายใช้สอยตามมาตรการดังกล่าวเป็นรายการที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ สำหรับช็อปดีมีคืน 2566 ก็จะนำไปใช้สิทธิลดหย่อนในการยื่นภาษีในต้นปี 2567 ใครหลายคนที่หวังจะได้สิทธิการลดหย่อนภาษีจากโครงการนี้ จึงต้องรีบใช้จ่ายก่อนที่จะหมดเวลา โดยวันสุดท้ายของการใช้จ่ายที่จะใช้สิทธิได้ก็คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อย่างไรก็ดี คนทำงานสายเที่ยวน่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการนี้อยู่มากพอสมควร เพราะรายการใช้จ่ายช่วงระหว่างเที่ยวหลายรายการเข้าเงื่อนไขตามมาตรการ ดังนั้น ก่อนที่จะออกเที่ยว อาจจะต้องวางแผนกัน ว่าจะเที่ยวอย่างไรให้สามารถใช้สิทธิตามมาตรการช็อปดีมีคืน 2566 ได้ โดยต้องการนำค่าใช้จ่ายจากมาตรการนี้ไปใช้ลดหย่อนภาษีปี 2566 ที่จะยื่นแบบในต้นปีหน้า (ปี 2567) ซึ่งสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้มากสุดถึง 40,000 บาท

อย่าลืมที่จะขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และใบเสร็จรับเงิน เพื่อรับสิทธิ์จากโครงการ

อย่าลืมที่จะขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และใบเสร็จรับเงิน เพื่อรับสิทธิ์จากโครงการ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามโครงการ “ช็อปดีมีคืน” ซึ่งเป็นโครงการลดหย่อนภาษีที่รัฐบาลนำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเกือบทุกปี คุณไม่ต้องไปลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น ขอเพียงแค่ซื้อสินค้า หรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และที่สำคัญที่สุดก็คือ อย่าลืมขอใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปจากร้านค้า ซึ่งจะนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ ตามที่เราจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท แบ่งเป็น ลดหย่อนได้ 30,000 บาทแรก ต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ ของกรมสรรพากร ส่วนจำนวนอีก 10,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์  ที่ออกผ่านระบบของกรมสรรพากร จากนั้นก็ให้นำหลักฐานที่มีไปใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2566 เพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับการลดหย่อนค่าอื่น ๆ ทั่วไป

ซื้อสินค้า OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ

ซื้อสินค้า OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับคนที่ชื่นชอบการซื้อสินค้า OTOP หรือสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์มาเป็นของฝาก เวลาที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ในท้องถิ่น คุณสามารถใช้สิทธิตามมาตรการช็อปดีมีคืนปี 2566 ได้ อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ซื้อมาจะต้องเป็นเป็นสินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว และมีหลักฐานในการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ที่มีการระบุว่าเป็นรายการสินค้าที่ซื้อเป็นสินค้า OTOP โดยคุณสามารถที่จะตรวจสอบร้านค้าได้ที่เว็บ otoptoday.com

ซื้อสินค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อรับสิทธิในโครงการ

ซื้อสินค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อรับสิทธิในโครงการ เงื่อนไขของมาตรการช็อปดีมีคืน 2566 กำหนดว่าคุณจะต้องซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากห้าง/ร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้คุณได้เท่านั้น ยกเว้นในการซื้อสินค้า OTOP และสินค้าประเภทหนังสือหรือ E-book เท่านั้นที่จะใช้ใบเสร็จรับเงินได้ โดยต้องระบุชื่อ-นามสกุลของตนให้ชัดเจน โดยสินค้าและบริการที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น หากเป็นสินค้าหรือบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ดังนั้น การซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน จะนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีไม่ได้ เนื่องจากสินค้าเหล่านี้ จะเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และนอกจากนี้ ยังมีสินค้าและบริการบางอย่างที่ไม่สามารถใช้สิทธิช็อปดีมีคืน 2566 ได้ คือ

 • สุรา เบียร์ และไวน์
 • บุหรี่ ยาสูบ
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเรือ
 • หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • บริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เช่น ประกันรถ ประกันอัคคีภัย
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เพราะสามารถที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในหมวดประกันได้
 • ค่าบริการระยะยาวที่เริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 สิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • สินค้าหรือบริการที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7 % อยู่แล้ว เช่น ผัก-ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา
 • นมจืด ทองคำแท่ง ค่าทำศัลยกรรม ค่ารักษาพยาบาล
 • กินดื่ม นวดหน้า นวดตัว และการทำสปาระหว่างท่องเที่ยว
รู้จักกับ ชอปดีมีคืน โครงการ ใหม่จากรัฐบาล 2566

รับสิทธิโครงการ ชอปดีมีคืน แล้วอย่าลืม เล่น PGSLOT แตกง่าย เล่นสล็อตออนไลน์ได้เงินจริง

รับสิทธิโครงการ ชอปดีมีคืน แล้วอย่าลืม เล่น PGSLOT แตกง่าย เล่นสล็อตออนไลน์ได้เงินจริง กับ เว็บไซด์ PG433 เราคือผู้ให้บริการเกมสล็อตออนไลน์บนมือถือที่มีเกมให้เลือกมากมาย เป็นเกมรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้เล่นสล็อตได้รับเงินจริง เกมเล่นง่าย มีการสอนเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกมสล็อตสำหรับผู้ที่ กราฟิกที่สวยงามในทุกเกม ทำให้ไม่น่าเบื่อและน่าตื่นเต้นด้วยเอฟเฟกต์ในเกมที่ไม่เหมือนใคร กลายเป็นเศรษฐีใหม่กับ เกมสล็อตออนไลน์ที่แจ็คพอตบ่อยที่สุด แม้แต่การเดิมพันเล็กน้อยก็ยังได้รับรางวัล ยิ่งเดิมพันมาก ยิ่งได้รางวัลมาก PG Games Slot สมัครสมาชิกกับเราง่าย ๆ รับเครดิตฟรี โบนัสฟรีเมื่อเติมเงินทุกครั้ง มีโปรโมชั่น สำหรับสมาชิกใหม่ และเก่า ฝาก-ถอนระบบออโต้ ไม่ต้องเสียเวลารอนาน เว็บ PGSLOT433.COM เว็บสล็อตออนไลน์รูปแบบใหม่ที่พร้อมให้บริการคุณทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง กดเลยที่ PGSLOT แตกง่าย

หน้าแรก
สมัครสมาชิก
โปรโมชั่น
ติดต่อเรา