ทำงานต่างประเทศ รวมสิ่งที่ก่อนออกไปนอกประเทศต้องรู้ ในปี 2023

ทำงานต่างประเทศ รวมสิ่งที่ก่อนออกไปนอกประเทศต้องรู้ ในปี 2023 ในยุคที่ข้าวยากหมากแพง ยุคที่ความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ค่าครองชีพสูงแต่รายได้กลับต่ำมากซะจนไม่สามารถที่จะมีเก็บได้ แค่จะให้พอใช้ถึงเดือนนึงไปยังยาก จะหางานที่เงินเดือนเยอะๆ ก็ต้องใช้สกิลสูง ซึ่งการจะมีสกิลที่สูงได้ ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการอัพอีก มองไปทางไหนก็มีแต่จ่ายกับจ่าย PGSLOT433 เราขอแนะนำแนวทางในการหารายได้ให้มากขึ้นจากที่มีอยู่อีก 1 ช่องทาง นั่นคือ การหมุนสล็อตจากเว็บเรา ที่มีเกมสล็อตให้เลือกมายมาย แตกง่าย จ่ายจริง เล่นยังไงก็ได้ แม้แต่การสมัครสมาชิกโดยที่ยังไม่เริ่มเล่น ก็ได้แล้วและพบกับ PG SLOT ฟรีเครดิต 50% เล่นได้ทุกที่แน่นอน

แม้ตอนนี้หลายๆ ประเทศยังมีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 แต่ก็มีการผ่อนคลายให้การเดินทางไปในแต่ละประเทศต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสของแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ เพื่อที่จะหารายได้เลี้ยงชีพให้แก่ตนเองและครอบครัว

แต่ทว่าการไปทำงานที่ต่างประเทศ  ก็ใช่ว่าขอเพียงวีซ่าผ่านก็สามารถลากกระเป๋าเข้าประเทศนั้นๆ ได้ทันที ปัญหาการหลอกลวงคนหางานที่ยังคงมีอยู่ให้เห็นเป็นประจำ แถมหลังช่วงโควิด-19 นี้ หลายประเทศได้มีการปรับการรับแรงงานต่างชาติเข้าในประเทศของตน ฉะนั้น แรงงานไทยที่ต้องการไปหาเงินในต่างประเทศ จะต้องมีการเตรียมพร้อมในหลายเรื่อง

ปัจจัยที่ต้องคำนึง ก่อนไปทำงานที่ต่างประเทศ

 • สุขภาพ – แรงงานที่จะไปทำงานต่างที่ประเทศ ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวที่อาจเป็นอันตรายต่อการทํางาน รวมทั้งสุขภาพจิตใจ เพราะต้องจากครอบครัวไปทํางานที่ไกลๆ
 • อัตราค่าจ้างที่ได้รับ – ในการไปทํางานต่างประเทศ เมื่อหากเปรียบเทียบกับการทํางานในประเทศ รวมถึงการต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปทํางานต่างประเทศ รวมถึงการต้องเสียดอกเบี้ยจากเงินที่กู้ยืมมาในแต่ละเดือน ว่ามีความคุ้มค่ากันหรือไม่
 • ต้นทุนทางสังคมที่ต้องจ่าย – ซึ่งอยู่ในรูปของค่าเสียโอกาส ตัวอย่างเช่น การเสียโอกาสในการเลี้ยงดูอบรมลูก เป็นต้น
 • ทักษะฝีมือ – ซึ่งจะเป็นที่ต้องการของนายจ้าง และจะได้รับเงินค่าจ้างสูงกว่าคนงานไร้ฝีมือ หรือกึ่งฝีมือ
 • ประวัติอาชญากรรม – หากเคยมีประวัติการกระทําผิดต่างๆ โดยเฉพาะกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปทํางานในต่างประเทศ

ขั้นตอนการเตรียมพร้อมของสุขภาพ ก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศ

ขั้นตอนการเตรียมพร้อมของสุขภาพ ก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศ แต่ละประเทศ แต่ละเมืองย่อมมีกฎหมาย ค่าครองชีพ อัตราค่าใช้จ่าย สวัสดิการที่แตกต่างกันออกไป การเตรียมพร้อมเรื่องสุขภาพ หากท่านต้องการไปทํางานต่างประเทศต้องเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพ ก่อนที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องอื่นๆ เพราะถ้าหากท่านมีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือเป็นโรคต้องห้าม ในการไปทํางานในประเทศนั้นๆ  หรือมีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานหนัก ก็อาจไม่สามารถผ่านวีซ่าได้ ดังนั้น ควรตรวจสุขภาพตามโปรแกรมของโรงพยาบาลสำหรับคนจะไปทำงานที่ต่างประเทศด้วย

เมื่อจะเดินทางออกนอกประเทศ สำหรับการเตรียมพร้อมต้องทำอย่างไร?

 • ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่า งานในต่างประเทศมีจํานวนน้อย แต่ว่าคนหางานที่อยากไปทํางานมีจํานวนมาก จึงทําให้คนหางานยอมจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่แพง ส่วนงานระดับช่างฝีมือยังเป็นที่จะต้องการของนายจ้างในต่างประเทศเป็นจํานวนมาก ซึ่งแรงงานช่างฝีมือจะได้ค่าตอบแทนสูงกว่าแรงงานกึ่งฝีมือ/ไร้ฝีมือ นายจ้างไม่ว่าเป็นประเทศใดย่อมต้องการคนงานที่มีฝีมือ ขยัน ซื่อสัตย์ สุขภาพแข็งแรง อายุไม่มาก หรือไม่น้อยเกินไป นายจ้างอาจกําหนดคุณสมบัติเฉพาะที่ตําแหน่งงาน เช่น เพศ อายุ ส่วนสูง น้ํา หนัก หรือไม่ต้องการคนที่มีรอยสักตามตัว เป็นต้น
 • ต้องไม่เชื่อคําโฆษณาชักชวน จากทั้งตัวบุคคลและสื่อสังคมออนไลน์ ว่ามีตําแหน่งงาน มีรายได้ดี ต้องตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานก่อนในทุกครั้ง
 • ต้องรู้ว่าการไปทํางานต่างประเทศต้องทําตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้าง ก็คือ สัญญาระหว่างนายจ้างในต่างประเทศกับคนงาน สัญญาจ้างต้องมีชื่อและที่อยู่ของนายจ้างกับคนงานที่ตกลงทําสัญญาในการจ้างงานกัน สัญญาจ้างจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งงานอัตราค่าจ้าง ระยะเวลาการจ้าง วัน เวลาทํางาน ค่ารักษาพยาบาล วันหยุด ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ

รู้วิธีการ ขั้นตอน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการไปทํางานที่ต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 • บริษัทจัดหางานของเอกชน จัดส่งไปทํางาน
 • กรมการจัดหางาน จัดส่งไปทํางาน
 • คนหางานติดต่อทําสัญญากับจ้างกับนายจ้างโดยตรง
 • บริษัทนายจ้างที่อยู่ในประเทศไทยส่งไปทํางาน
 • บริษัทนายจ้างที่อยู่ในประเทศไทยส่งไปฝึกงาน

เอกสารสําคัญที่ต้องใช้ในการเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศ

 • ใบผ่านการตรวจโรค(การตรวจสุขภาพ)
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • วีซ่า
 • หนังสือสัญญาจ้างงาน
 • หนังสือสัญญาจัดหางาน
 • ใบรับเงินค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
 • เอกสารอื่นที่จําเป็น เช่น หนังสือรับรองการผ่านงานอาชีพต่าง ๆ  เป็นต้น
ทำงานต่างประเทศ รวมสิ่งที่ก่อนออกไปนอกประเทศต้องรู้ ในปี 2023

ทำงานต่างประเทศ ทำเงินออนไลน์นอกเวลากับ PG SLOT ฟรีเครดิต 50% เล่นได้ทุกที่

ทำงานต่างประเทศ ทำเงินออนไลน์นอกเวลากับ PG SLOT ฟรีเครดิต 50% เล่นได้ทุกที่ พีจีสล็อต เกมสล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต แจกโบนัสฟรีให้คุณ เล่นเกมสนุกทั้งสล็อตออนไลน์และยิงปลา สมัครสมาชิกใหม่ตอนนี้รับไปเลยโปรโมชั่น รับเงินทุนเริ่มต้นฟรี สูงสุด 1,000 บาท เล่นสล็อตฟรีไม่มีขั้นต่ำ และสมาชิกเก่ามีโปรโมชั่น โดยจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาจัดโปรโมชั่น ติดตามเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์หรือในไลน์แอดของเว็บไซต์ PGSLOT433.COM โบนัสของเราเพิ่มโอกาสในการชนะรางวัลเงินสด เล่นเกมสล็อตบนมือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมง สนใจสามารถอ่านโปรโมชั่นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเล่นได้ที่ PG SLOT PROMOTION

หน้าแรก
สมัครสมาชิก
โปรโมชั่น
ติดต่อเรา