ข้อตกลง และเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้งาน มีมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นซึ่งแสดงถึงฉันทามติระหว่าง PGSLOT433.COM ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” หรือบริษัท และผู้เล่นของเรา ใช้ลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ PGSLOT433.COM รวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปยังอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณ นอกจากการเปิดบัญชีเว็บไซต์แล้ว หมายความว่าคุณจะยอมรับกฎ และข้อบังคับเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

เงื่อนไข และกฎทั่วไป

1. ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก PGSOFT.COM

คำชี้แจงของข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงคำที่เรา หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง PGSLOT433.COM ยอมรับข้อตกลงข้างต้น

2. การเปลี่ยนแปลงสัญญา

แนวทางเหล่านี้แสดงถึงข้อตกลงระหว่าง PGSLOT433.COM (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเว็บไซต์ หรือบริษัท) และผู้เล่น เยี่ยมชมลูกค้า และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเข้าถึงส่วนหรือบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปยังอุปกรณ์ของคุณและการเปิดบัญชี ผู้เล่นยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของเรา และถือว่ายอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

3. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

PGSLOT433.COM เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต และอัปเดตกฎเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ข้อกำหนดที่แก้ไขจะมีผลทันทีที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า PGSLOT433.COM คุณมีหน้าที่ตรวจสอบสถานะปัจจุบัน เว็บไซต์สนับสนุนให้ลูกค้าตรวจสอบกฎระเบียบ กฎ และเงื่อนไข รวมถึงขั้นตอนทั้งหมดของซอฟต์แวร์ และบริการเว็บไซต์อย่างน้อยเดือนละครั้งเป็นประจำ

PGSLOT433.COM เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล โปรโมชั่น รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นจากเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด คุณสามารถหยุดใช้งานเว็บไซต์หรือปิดบัญชีของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป หลังจากที่ประกาศระเบียบข้อบังคับใหม่แล้ว หมายความว่าคุณรับทราบ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว

4. ข้อบังคับทางกฎหมาย

หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี และต้องการเป็นผู้ใช้หรือลูกค้า คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ PGSLOT433.COM เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่ซอฟต์แวร์เกมตั้งอยู่ ดังนั้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามเวลาอายุของผู้ใช้ คุณมีสิทธิขอการยืนยันเอกสารที่คุณสามารถตรวจสอบได้ หากเราตรวจพบว่าคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณสามารถระงับบัญชีของคุณหรือปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้

การพนันออนไลน์อาจผิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลบางแห่ง คุณเข้าใจและตกลงว่า PGSLOT433.COM ไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ลูกค้าได้ รับประกันความถูกต้องตามกฎหมายหรือให้บริการเว็บไซต์แก่ลูกค้า ลูกค้าใช้บริการของเว็บไซต์ตามที่เห็นสมควร ได้รับ และความเสี่ยงจากความรับผิดของคุณเอง การใช้บริการของเว็บไซต์ และการตัดสินใจของคุณเองนั้นถูกต้องตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลนั้นหรือไม่?

PGSLOT433.COM ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการลูกค้าที่ละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ คุณยืนยัน รับประกัน และตกลงที่จะใช้บริการของเว็บไซต์หรือเพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ โดยผู้เล่นในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

5. การเปิดบัญชี

ลูกค้าทุกท่านที่ต้องการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ขั้นแรก คุณต้องเปิดบัญชีหรือสมัครสมาชิก ดังนั้น คุณจะได้รับรหัสผ่าน และจะสามารถเข้าถึงได้ในภายหลัง

ชื่อที่คุณใช้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกต้องตรงกับชื่อจริงของคุณ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าได้ตลอดเวลา หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลแก่เว็บไซต์ของเราเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ เราอาจระงับบัญชีของคุณชั่วคราว หรือถาวร หรือคุณอาจระงับบัญชีของคุณถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎ

ผู้ใช้ยืนยันว่าเมื่อลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้เกี่ยวกับผู้ใช้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัด ยกเลิกการทำธุรกรรมหรือปิดบัญชีผู้ใช้

หากคุณมีคำถาม หรือมีปัญหากับการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน Line@ บนเว็บไซต์ของเรา

ลูกค้าหนึ่งรายบนเว็บไซต์ของเราสามารถเปิด (ลงทะเบียน) ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น หากเปิดบัญชีซ้ำ หากเว็บไซต์ตรวจพบจะถือว่าบัญชีไม่ถูกต้อง และจะปิดบัญชีทันที

6. กฎระเบียบด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการฉ้อโกง

คุณต้องยอมรับ และตกลงที่จะยอมรับและตกลงที่จะใช้บริการก่อนที่จะใช้บริการบนเว็บไซต์ คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี มีเจ้าของบัญชีที่ถูกต้องและมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการอื่น ๆ ของบัญชีที่กำหนดเอง ฉันมี คุณรู้อยู่แล้วว่า หากคุณมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียในขณะที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ หากคุณสูญเสีย สูญเสียเงิน ทำกำไรหรือสูญเสียคุณคนเดียวกับการสูญเสียดังกล่าวฉันจะรับผิดชอบ คุณไม่สามารถเขียนเพลงรวมทั้งรู้กฎ กฎและขั้นตอนเกี่ยวกับบริการเว็บไซต์ คุณไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราเสียหาย

โดยการยอมรับข้อกำหนด คุณให้สิทธิ์เราในการตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบข้อมูลของคุณเอง รวมถึงการตรวจสอบแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม

7. ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

การเดิมพันทั้งหมดบนเว็บไซต์ PGSLOT433.COM เป็นไปตามกฎของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกับแต่ละเกม และข้อตกลงนี้

หากชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณถูกป้อนอย่างถูกต้อง คุณจะสามารถวางเดิมพันของคุณได้ ฉันมีเงินเพียงพอในบัญชีของฉัน

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรม และธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อ หมายเลขบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณ หรือว่าคุณทำธุรกรรมรวมทั้งหมดข้างต้นหรือไม่

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดการเดิมพันของคุณถูกต้อง เมื่อวางเดิมพัน และเดิมพันได้รับการยืนยันจากเราแล้ว การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิกได้ สามารถกู้คืนหรือแก้ไขได้ และถือเป็นข้อพิสูจน์การเดิมพันของคุณ

การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในระบบของ PGSLOT433.COM และถือเป็นข้อพิสูจน์ของการทำธุรกรรมทั้งหมด รวมถึงเมื่อธุรกรรมทางการเงินของคุณถูกดำเนินการ

การเดิมพันทั้งหมดถือว่าใช้ได้และคุณจะยอมรับ กำหนดโดย PGSLOT433.COM เฉพาะในกรณีที่การยืนยันปรากฏบนหน้าประวัติการทำธุรกรรม

การตัดสินใจเดิมพันทั้งหมด และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด PGSLOT433.COM Last

คุณรับทราบ และยอมรับว่าระบบ Wap อาจไม่เสถียร เราไม่รับผิดชอบต่อการเดิมพันที่ไม่ถูกต้อง การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในระบบของเรา หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการเดิมพัน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันที

8. การฝากและถอนธุรกรรมทางบัญชี

เงินที่ฝากในบัญชีของคุณไม่ได้ในทางอาญาและ / หรือผิดกฎหมายและ / หรือได้มาอย่างไม่เหมาะสม

PGSLOT433.COM ไม่รับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น เพื่อน ญาติ หุ้นส่วน สามีหรือภรรยาของบุคคล คุณต้องทำการฝากเงินจากบัญชีที่ลงทะเบียนในชื่อของคุณเท่านั้น หากในระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยปรากฎว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ รางวัลเกมทั้งหมดจะถูกริบ

คุณสามารถถอนเงินจากบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา ยอดเงินในบัญชีของคุณควรจะเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่เราตั้งไว้

คุณต้องถอนเงินด้วยวิธีเดียวกับที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ ข้อมูลต้องถูกต้อง และตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

เกมอิเล็กทรอนิกส์สามารถจ่ายได้ถึง 500,000 บาท ต่อบิล

หน้าแรก
สมัครสมาชิก
โปรโมชั่น
ติดต่อเรา